Thursday, 28 October 2021

Europejska Odznaka Jakości

Europejskie Odznaki Jakości zostały przyznane!
Wśród wyróżnionych projektów znalazł się również nasz projekt.
Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia.


 

Tuesday, 26 October 2021

O naszym projekcie w Bydgoszczy

27 października odbyła się w Bydgoszczy konferencja Regionalnego Punktu Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Otwarcie wydarzenia zainaugurował Pan Marek Gralik –  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. W inauguracji Regionalnych Punktów wzięli udział Pan Łukasz Kosiński – dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz ambasadorzy i trenerzy Programu eTwinning w województwie Kujawsko-Pomorskim,  Małgorzata Garkowska - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,  Agnieszka Bruska - Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy,  Katarzyna Sopolińska - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek z województwa Kujawsko-PomorskiegoPodczas spotkania  Ambasadorzy eTwinning omówili znaczenie programu w realizacji podstawy programowej i współpracy międzynarodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Zaprezentowane zostały przykłady aktywności w projekcie Erasmus+ i eTwinning STEAM like Leonardo.

Tuesday, 7 September 2021

Odznaka Jakość programu eTwinning/ eTwinning Quality Label


Wspaniała wiadomość dla uczniów i nauczycieli, którzy pracowali nad projektem STEAM like Leonardo. Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości!

Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinning. Mamy nadzieję, że dla uczniów będzie to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły prestiż i wyraz otwarcia się na współpracę europejską.


Projekt spełnił wszystkie wymagania i został poddany ocenie pod kątem pięciu kryteriów merytorycznych uzyskując maksymalną ilość punktów. Podkreślono, że był to niezwykle bogaty i dopracowany projekt, a wszystkie kluczowe aktywności realizowane były w oparciu o współpracę. Zwrócono uwagę na perfekcyjną organizację działań i materiałów. 

Europejska Odznaka Jakości

Europejskie Odznaki Jakości zostały przyznane! Wśród wyróżnionych projektów znalazł się również nasz projekt. Europejska Odznaka Jakości prz...