Saturday, 18 April 2020

BE Challenge 1 Kusadama Cube

BE Challenge 1 Kusadama Cube

Kusudama origami is composed of a variety of units joined together.


Tuesday, 24 March 2020

Zostaję w domu / I stay at home

A very important message from our youngsters form Belgium, Italy, Poland, Romania and Spain (Catalonia) taking part in Erasmus+ project STEAM like Leonardo.Please spread the word !! #ISTAYatHOME #SteamlikeLeonardo


Bardzo ważne przesłanie od młodych z Belgii, Włoch, Polski, Rumunii i Hiszpanii (Katalonia) biorących udział w projekcie Erasmus+ STEAM like Leonardo.#ZostajęWDomu

SP challenge Octahedron Origami

Octahedron Origami