Tuesday 8 November 2022

Seminarium dla wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

9 listopada 2022 r. w X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha w Toruniu odbyło się Seminarium dla wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Korzyści dla szkół i placówek z realizacji programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Erasmus+ i eTwinning.  Podczas Seminarium wręczono listy gratulacyjne Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty laureatom ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning 2022”.  W kategorii Ambasador eTwinning gratulacje odebrał dyrektorem Piotr Wiśniewski oraz koordynatorka projektu STEAM like Leonardo. Programu eTwinning i Erasmus+ w synergii, znaczenie w realizacji podstawy programowej i współpracy międzynarodowej  omówiła Pani Małgorzata Garkowska – ambasador programu eTwinning.


Tuesday 7 June 2022

Ceremonia rozdania nagród eTwinning 2022

Wczoraj 6 czerwca 2022 roku odbyła się gala wręczenia nagród eTwinning 2022 dla twórców projektów oraz dyrektorów odznaczonych szkół. Tegoroczna ceremonia  miała miejsce w Fortecy Kręglickich w Warszawie. Wzięli w niej udział koordynatorzy wyróżnionych projektów, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.

Nasz autorski projekt STEAM like Leonardo został nagordzony I miejscem w kategorii Ambasador eTwinning i znalazł się wśród najlepszych osiemnastu międzynarodowych projektów 2021 roku. Tym samym nasza szkoła znalazła się wśród najlepszych szkół kierujących się innowacyjnością, otwartością na międzynarodową współpracę i reprezentujących europejskie wartości. Podczas uroczystej gali odebraliśmy dyplomy, gratulacje i pamiątkową statuetkę.


Thursday 28 October 2021

Europejska Odznaka Jakości

Europejskie Odznaki Jakości zostały przyznane!
Wśród wyróżnionych projektów znalazł się również nasz projekt.
Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia.


 

Tuesday 26 October 2021

O naszym projekcie w Bydgoszczy

27 października odbyła się w Bydgoszczy konferencja Regionalnego Punktu Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Otwarcie wydarzenia zainaugurował Pan Marek Gralik –  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. W inauguracji Regionalnych Punktów wzięli udział Pan Łukasz Kosiński – dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz ambasadorzy i trenerzy Programu eTwinning w województwie Kujawsko-Pomorskim,  Małgorzata Garkowska - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,  Agnieszka Bruska - Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy,  Katarzyna Sopolińska - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek z województwa Kujawsko-PomorskiegoPodczas spotkania  Ambasadorzy eTwinning omówili znaczenie programu w realizacji podstawy programowej i współpracy międzynarodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Zaprezentowane zostały przykłady aktywności w projekcie Erasmus+ i eTwinning STEAM like Leonardo.

Tuesday 7 September 2021

Odznaka Jakość programu eTwinning/ eTwinning Quality Label


Wspaniała wiadomość dla uczniów i nauczycieli, którzy pracowali nad projektem STEAM like Leonardo. Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości!

Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinning. Mamy nadzieję, że dla uczniów będzie to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły prestiż i wyraz otwarcia się na współpracę europejską.


Projekt spełnił wszystkie wymagania i został poddany ocenie pod kątem pięciu kryteriów merytorycznych uzyskując maksymalną ilość punktów. Podkreślono, że był to niezwykle bogaty i dopracowany projekt, a wszystkie kluczowe aktywności realizowane były w oparciu o współpracę. Zwrócono uwagę na perfekcyjną organizację działań i materiałów. 

Seminarium dla wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

9 listopada 2022 r. w X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha w Toruniu odbyło się Seminarium dla wizytatorów Kuratorium Oświat...